איך להוציא בקשה לרישיון חשמלאי?

בקשה לרישיון חשמלאי

בקשה לרישיון חשמלאי יוכל להגיש איש מקצוע, על סמך הכשרה ולימודים רלוונטיים. הלימודים הללו צריכים להיות מוכרים, ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל. בהתאם לתעודה מקצועית ועל פי הוותק במקצוע ניתן לקבל רישיון ברמה מסוימת (ישנם סוגים שונים של רישיונות). נסביר בקצרה איך מבקשים ומקבלים את הרישיון המתאים שמאפשר עיסוק במקצוע.

למי מגישים בקשה לרישיון חשמלאי

הגשת בקשה להוצאת רשיון לחשמלאי מוגשת למנהל המורשה לאשר רישיונות בתחום זה. את הבקשה מגישים אונליין ויש לצרף לה את מספר תעודת הזהות של המבקש, צילום תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר ומסמכים נוספים שנפרט להלן.

אילו מסמכים יש לצרף מבחינה מקצועית

כאשר מגישים בקשה לרישיון חשמלאי יש לצרף את כל התעודות הרלוונטיות, תעודת גמר בעברית או תעודה מקצועית בשפה זרה עם תרגום נוטריוני חתום. בנוסף יש לציין מהו הוותק בעבודה ואילו פרויקטים בחשמל בוצעו על ידי המבקש. המסמכים מגיעים ליחידה לרישוי חשמלאים. במידת הצורך, תתבקשו לשלוח מסמכים נוספים. את כל המסמכים יש לסרוק בצורה ברורה, המסמכים יכולים להיות בתחומים כגון בודק חשמל, טכנאי חשמל, הנדסאי חשמל, מהנדס וכדומה. אם נרשמתם בעבר בפנקס הטכנאים, יש להוסיף תעודת רישום מהסוג הזה. במידה ויש ברשותכם וותק מקצועי כשכירים, יש להוסיף אישור ממעסיק.

זימון לוועדה או בחינה

בעת בקשה לרשיון חשמל על מנת לקבל רישיון חשמלאי יכולה הוועדה להחליט על אחת משתיים. אפשרות אחת היא כי איש המקצוע יזומן לוועדה המקצועית. הוועדה רוצה להתרשם ממבקש הרישיון מבחינה מקצועית, על מנת להחליט האם לאשר. אפשרות אחרת היא ביצוע בחינה. המנהל למתן הרישיונות יכול לקבוע כי יש צורך בבחינה שתהיה ממחושבת או בכתב. לזכאים, קבלת רישיון חשמלאי נשלח בדואר בכפוף לתשלום אגרה.