עבירות תנועה – סוגים ועונשים

קיימים סוגים שונים של עבירות תנועה. על הקלות שביניהן מקבל מבצע העבירה קנס כספי. ככל שחומרת המעשה היא בדרגה גבוהה יותר, כך גם חומרת העונש.

 

עבירות תנועה שבגינן המבצע מקבל עונש שהוא קנס כספי הן לדוגמה:

  • אי חגירת חגורת בטיחות – 250 ש”ח קנס לכל נוסע ברכב.
  • אי חגירת ילדים ברכב, בכיסא בטיחות – 250 ש”ח קנס.
  • נסיעת אופנוע בשולי הדרך – 250 ש”ח קנס.
  • שימוש בטלפון ברכב ללא דיבורית – 1,000 ש”ח קנס.
  • אי לבישת אפוד זוהר כמתחייב  – 250 ש”ח קנס.
  • נהיגה ללא רישיון בתוקף יותר מארבעה חודשים ועד שישה חודשים – 750 ש”ח קנס.

 

עונשים בהתאם לצבירת הנקודות

משרד התחבורה מטיל נקודות על עבירות שונות בהתאם לדרגת החומרה של כל אחת מהן. הנקודות מצטברות בגיליון התעבורה של כל נהג ונמחקות בחלוף שנתיים. ככל שמספר הנקודות הוא גבוה יותר ובמיוחד אם מדובר בעבירות שחוזרות על עצמן בכל פעם מחדש, כך יוחמר עונשו של הנהג.

  1. מי שצבר 12 נקודות בפרק זמן של שנתיים, מחויב להשתתף בקוס של נהיגה נכונה. אם הנהג הגיע לכל המפגשים כיאות, הנקודות הללו יימחקו. אם הנהג לא הגיע למפגשים, רישיון הנהיגה שלו ייפסל.
  2. מי שצבר 22 נקודות בפרק זמן של שנתיים, הנקודות הללו יישארו בגיליון שלו למשך ארבע שנים ולא לשנתיים בלבד. אם הוא יגיע ל – 24 נקודות יהיה עליו לגשת שוב לקורס נהיגה נכונה.
  3. מי שצבר 36 נקודות בפרק זמן של שנתיים יישלל רישיון הנהיגה שלו ויהיה עליו לעבור שוב מבחן תיאוריה לנהיגה. אם מספר הנקודות יגדל, יישלל רישיון הנהיגה ל – 9 חודשים וחידושו יותנה בעריכת טסט מעשי, תיאוריה וגם בדיקה רפואית.