מעסיקים: שמעתם כבר על תופעת ההתעמרות במקומות העבודה?

התעמרות בעבודה

בשנים האחרונות שב ועולה, פעם אחר פעם, נושא התעמרות בעבודה. בדומה לסטנדרטי התנהגות אחרים אשר היו נהוגים, נפוצים ומקובלים בעבר, אבל כיום, אינם מקובלים, נושא ההתנכלות לעובדים קיבל בעשור האחרון חשיפה מיוחדת, הן בשל שינוי הגישה הנוגעת לפרט כחלק מהארגון, והן בשל שימת הדגש המיוחדת על חובתו של המעסיק לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה והוגנת. ברור כי גם בימים עברו הייתה קיימת מודעות-מה ל"זוטות" (לכאורה!) כגון רווחת העובד או החוויה שלו בסביבת העבודה, אולם רק בשנים האחרונות הופנם באופן עמוק יותר בדעת הקהל העסקי הזכות של עובד להיות מרוצה ובטוח במקום עבודתו וכן הקשר הישיר בין עובד מרוצה החש בטוח לבין רמת הפרודוקטיביות שלו.

מהי התעמרות בעבודה?

התעמרות בעבודה מוגדרת התנהלות שאינה כרוכה דווקא באלימות פיזית (למרות שהיא יכולה להכיל גם צעקות וצרחות שנחשבות על ידי רבים כאלימות פיזית), אולם היא משפילה, מטרידה, פוגענית ומופנית כלפי העובדים במספר אירועים בודדים ונפרדים אשר חוזרים ויוצרים דפוס של התנכלות והתעמרות לעובדים. מעצם ההגדרה, אירוע חריג שהינו חד פעמי אינו נחשב כהתעמרות בעבודה, ולצורך העניין, אין הבדל בזהותו של המתנכל (המעסיק – עצמו, עמיתים לעבודה, או אדם שאינו מועסק במקום עבודתו של העובד אולם מקיים קשרי עבודה עם העובד), מאחר ולצורך העניין, המעסיק הוא האדם המחויב באספקת סביבת העבודה הבטוחה (פיזית ונפשית) לעובדיו.

מה כוללת התנכלות לעובדים?

בין יתר תופעות ההתעמרות בעבודה, ניתן למצוא התנהגויות פאסיביות (כהתעלמות מופגנת מהעובד או החלת איסורים פוגעניים / משפילים על העובד) ואף התנהגויות אקטיביות (כחדירת יתר לפרטיותו של העובד או צעקות והטחת קללות כלפי העובד). על קשת ההתעמרות הזו, מצויות גם תופעות כהעברת ביקורת תכופה ומוגזמת על העובד ופעילותו, הפצת שמועות מזיקות או האשמות-שווא וכד'. מאידך, התעמרות בעבודה עלולה לבוא לכדי ביטוי כהרעה מוחשית החלה בתנאי עבודתו או ביחסי העבודה של העובד, עד כדי כך  שהעובד מתקשה להמשיך בעבודתו ו/או שעבודתו הופכת ללא יעילה.

התעמרות בעבודה – האספקט החקיקתי

כבר כיום, מכירים בתי הדין האזוריים לעבודה בעוולת התעמרות בעבודה ונוטים לפסוק פיצויים לעובדים התובעים את מעסיקיהם אם בגין גרימת עגמת נפש, בגין הפרת חוזה העבודה בין העובד למעסיקו ואם בגין התנהגות שאינה בתום לב. וזאת, למרות שבדין הישראלי עדיין אין חוק מפורש אשר אוסר על התעמרות בעבודה, ועל אף שהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה התשע"ה-2015 עדיין לא הבשילה ועוד לא הפכה לחוק של ממש. את הבסיס הרחב והראשוני לתביעות נגד התעמרות בעבודה מספק חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר מוחל אף על סביבת העבודה. יחד עם זאת, עוולת התעמרות בעבודה כבר נוכחת בפסיקתם של בתי הדין האזוריים לעבודה, ואף יש כמה פסיקות תקדימיות וחשובות של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה. אנו מוצאים כי יותר ויותר בתי הדין לעבודה לא מחכים לחוק, וכבר פוסקים ברוח החוק, באופן שמייצר שינוי בשיח במקומות העבודה.