הלוואות בערבות המדינה תנאים ודברים שכדאי לבדוק!

מורה פרטי לחשבונאות

עסקים קטנים ובינוניים, נקלעים לקשיים או שמעוניינים לפתח את עסקיהם. לשם כך ישנה צורך בהלוואה, כזאת שתוכל להיות סבירה ולא שתהיה לא משתלמת ותגרום להפסד לבעלי העסקים. החוכמה היא למצוא ריביות סבירות ותנאי תשלום נוחים. הבנקים היום יחד עם הקרן לעסקים קטנים ובינוניים של מדינת ישראל, יצאה במכרז שזכו בהם הבנקים הידועים בארץ. הלוואות אלה, נקראות הלוואות בערבות המדינה, אך הבנקים קפדניים ונוהגים על פי הקריטריונים השונים על מנת שבעל העסק יוכל לקבל אותן.

ראשית אם לבעל העסק יש כמה תיקים בהוצאה לפועל, הוא לא יוכל לקבל הלוואות בערבות המדינה. רק כאשר בעל העסק יהיה ללא תיקים בהוצל"פ והם יהיו סגורים, אז הוא יוכל לבקש הלוואה מסוג זה. תהליך הבחינה של הלוואות שניתנות בערבות המדינה הוא ארוך והבנק בוחן את ההיסטוריה של התנהלות החשבונות בבנקים של בעל העסק ורק אז, יוכל לתת המלצה בדבר ההלוואה. בעל העסק, צריך להגיע עם תכנית עסקית שתתקבל בבנק, תהיה מסודרת והגיונית.

אפיק הלוואה נוח ביותר בהלוואות הניתנות בערבות המדינה

מדובר על אפיק נוח, כאשר תקבלו כבר את האישור בדבר מתן הלוואה בערבות המדינה. הביטחונות להלוואה זו, תסופקנה על ידי בעל העסק שהוא הלווה. הפריסה של ההלוואה, תהיה ל-5 שנים והריבית לא תעלה על פריים+ 3.5%. הבנק עצמו, שיעניק את ההלוואה, יזכה ל-75%-90% ערבות מהמדינה, באמצעות הערבויות של בית העסק. זו הסיבה שהלוואות אלה, נקראות: הלוואות בערבות המדינה, כשאר המדינה ערבה לחלק הארי של הסכום.

מדינת ישראל מעודדת עסקים קטנים ובינוניים, היות ועסקים אלה, מספקים מקומות עבודה רבים לאזרחים. הבנקים אינם אוהבים ליטול סיכון, במיוחד לאור המצב הכלכלי הלא בטוח בישראל.לקחת הלוואה

מדוע הבנקים אוהבים להעניק את ההלוואות בערבות המדינה?

הבנקים כן ששים להעניק הלוואות בערבות המדינה משום שהם לא נוטלים סיכון, כאשר המדינה ערבה על החלק הגדול של הסכום. למרות שהבנקים יעניקו את ההלוואות הללו בתנאים שיהיו משתלמים יותר לבעל העסק, אך בכל זאת, עדיין הם מרוצים כי יש להם בכל זאת רווח. יש לפנות ליועצים עסקיים פיננסיים, כך שבעלי העסקים יוכלו לפנות לבנק כבר עם תכנית עסקית שתיערך ע"י היועצים הללו שמכירים את תנאי הסף לקבלת ההלוואה המשתלמת שכל בעל עסק בינוני וקטן, שואף אליה.

בזכות הלוואות בערבות המדינה שהן משתלמו לבעלי עסקים הקטנים והבינוניים, יש יותר אשראי עסקי, אשר מוענק לעסקים. ניתן להניח מנקודת מבט זו, כי אותם עסקים לא היו מקבלים את האשראי שלו ה זקוקים ישירות מהבנק. יותר אשראי משמעותו יותר צמיחה במשק, היות ולעסקים אלה, שי יותר הכנסה פנויה להשקיע בעסק, אם לספקים למשל או להגדלת העסק על כל ההיבטים. לכל הדעות, זהו פתרון האשראי היעיל ביותר והנוח עבור בעלי עסקים רבים בסדר גודל קטן עד בינוני.