בטוחות והגנות בהשקעה בנדל"ן

בעשור האחרון היו מספר מקרים בהם לקוחות ומשקיעים אשר רכשו פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן, גילו לתדהמתם שהחברות אשר עומדות מאחורי הפרויקט אינן יכולות לעמוד בהתחייבויות שלהן, ועל כן הפרויקט לא הגיע לסיומו ואין להן אפשרות להחזיר ללקוחות או למשקיעים את כספם. במקרים רבים היה מדובר בגורמים אשר הכסף אותו השקיעו בפרויקט היה חסכונות של שנים, וכתוצאה מאי סיומו, הם נשארו בלי כלום.

לכן המדינה מצד אחד, בנקים וחברות השקעות מהצד השני, דאגו לקבוע כללים שמיועדים לביטחונות והגנות במקרים של פרויקטים בנדל"ן. ביטחונות והגנות אלו נועדו להגן על לקוחות ומשקיעים בתחום זה, משלוש סיבות עיקריות, כפי שניתן לראות.

ראשית תחום הנדל"ן הוא התחום בו נמצא הכסף הגדול, אין תחום בו ההשקעה הכספית היא עצומה כמו בנדל"ן.

שנית, רמת הסיכון בתחום זה היא גבוהה מאוד, חברות רבות עלולות למצוא את עצמן מתחילות פרויקט מסוים אך מאחר והן לא הצליחו לשווק את הפרויקט כמו שצריך, הן עלולות שלא למכור שום נכס ממנו, מה שיוביל לכך שהן לא יוכלו לעמוד במועד סיומו או בכלל לסיימו. רמת הסיכון דורשת הגנות ובטחונות עבור הלקוחות והמשקיעים.

שלוש, כשמדובר בלקוחות שמעוניינים לרכוש דירות ובמקרים רבים גם במשקיעים שמעוניינים להשקיע בפרויקט מסוים, הרי שמדובר, לא פעם, באנשים ששמים את כל כספם בהשקעה, שלא נדבר על זה שהם נוטלים משכנתאות למשך שנים ארוכות על מנת שיוכלו לעמוד בתשלום עבור הנכס. לא מדובר בגורמים עשירים שיש להם רזרבות של כסף ויכולים לספוג הפסדים מסוימים. לכן חשוב להגן על ציבור זה.

אילו בטחונות והגנות מציעות קרן הגשמה בתחום השקעה בנדל"ן

בעלות ישירה – משקיעים אשר מכניסים כסף לפרויקט מסוים זוכים לבעלות מסוימת על החברה שמחזיקה בנכס, על פי חלוקה יחסית לפי גודל ההשקעה שלהם.

ערבות של היזם – כל יזם שמעוניינים לקבל השקעה חייב להיות ערב לפרויקט באופו אישי.

בדיקת נאותות – היזם חייב לאפשר בדיקת נאותות עליו ועל הפרויקט לפני כל השקעה בו. הבדיקה נעשית על פי יחס למחיר המכירה הנוכחי ולא העתידי (כך שאם המחיר ירד לא תהיה לכך חשיבות).

כפיית מכירה במחיר מסוים – למשקיעים יש אפשרות לכפות מכירה במחיר מסוים במצבים מסוימים.

התערבות – למשקיעים שמורה זכות התערבות במקרה ונראה שהיזם לא עומד בהסכם ולא עומד בתנאי הפרויקט.

קנס – אם הפרויקט מתעכב הרי שעל היזם לשלם קנס מסוים למשקיעים או ללקוחות.

בטוחות ייחודיות – מדובר במנגנון שמפעיל בטוחות והגנות בהתאם לסוג ההשקעה.

חשוב לציין חברת ההשקעה דרכה פועלים המשקיעים בהשקעות לפרויקטים שונים, צריכה לוודא שכל ההגנות והבטוחות מופעלים בכל מנגנון של השקעה אליו היא קשורה, בכך הם מבטיחים שהמשקיעים יקבלו את אשר מגיע להם. החברה עובדת עם היזם אך היא אמורה לייצג את המשקיעים שמשקיעים דרכה.

למידע נוסף באתר קרן הגשמה לחץ כאן.