המפקח על בתים משותפים – קווים לדמותו

רשלנות מקצועית

המפקח על בתים משותפים הוא גורם משמעותי הפותר מקרים של סכסוכים בין שכנים.

מפקח זה אשר נקרא גם המפקח על רישום מקרקעין הוא גוף משפטי הפועל למען פתרון בעת מחלוקות שונות בין שכנים בבניין. סמכותו זהה לזו של בתי המשפט והוא מפיק על פי הצורך צווי מניעה או צווי עשה, בהתאם לראיות המוצגות לפניו על ידי שני הצדדים בכל תיק.

מחלוקות בין שכנים בבניין

לא אחת נוצרות מחלוקות בין שכנים עקב נזקים הקורים בבניין כאשר קיימת חשיבה של כל אחד מהם שהאחר הוא זה שאמור לשאת בנטל הכספי. כמו במקרים של נזילות או רטיבות הנובעים מבעיה בצנרת או הצטברות של מים מהמזגן בדירה אחת, המשליכים על הדירה האחרת. או לחילופין בעיה באיטום הגג או בצינור משותף היוצרים נזק לאחת הדירות.

כאשר מתגלה הנזק, פונה הדייר בדירה שניזוקה לשכן אשר ליקוי מסוים בדירתו גרם לכך בבקשה לתקן את המעוות. קיימים מקרים רבים שבהם השכנים נאותים ומתקנים את הליקוי. הבעיה נוצרת אם השכן אינו שש לתקן את הליקוי עקב תירוצים שונים כמו שכן המתנער מהאחריות לנזק, שכן הטוען שביצע תיקון אך בפועל תופעת הרטיבות מתפשטת, עיכובים הנובעים מטיפול מתמשך של חברת הביטוח, השכן אינו מוצא את הבעיה ולכן הנושא אינו מטופל.

בשל הרטיבות הנזק בדירה מחמיר כיוון שמצטברים עובש ופטריות היוצרים רעלנים המסוכנים לנשימה של בני המשפחה, נוצר נזק במערכת החשמל, בקיר נוצרים סדקים ועוד.

טיפול מעשי בנזקי הרטיבות

כאשר השכן אינו מטפל בעניין אקוטי זה, אין לשכן הניזוק ברירה אלא לפנות למפקח על בתים משותפים כדי שיפעיל את "צו עשה" המורה לו לטפל בנושא ללא דיחוי.

המפקח על בתים משותפים

ברחבי הארץ פועלים תשעה מפקחים במחוזות השונים הפועלים בנושאים הללו. במקרה של בעיה פונים ללשכה, משלמים אגרה ומגיעים לדיון אצל המפקח על בתים משותפים הבוחן את הנושא מכל היבטיו ועל פי ראות עיניו מקבל החלטה. הליך זה הוא מהיר יחסית ומייתר את הצורך במשפט.

קרא עוד על: רשלנות מקצועית